معرفی گروه هنر

هنر برتراز گوهر آمد پدید

در زبان اوستایی وازه ی “هونر” متشکل از “هو” یعنی نیک و”نر” یعنی مرد (در معنای عامش یعنی انسان) و در کل در معنای انسان نیک،کامل و فرزانه است.

و هنر در اصطلاح  ؛مجموعه ای از آثار یا فرایندی ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف ،احساسات و هوش انسانی یا به منظورانتقال یک معنا یا  مفهوم خلق می شوند.بنابراین  توان و مهارت خلق زیبایی، هنر است .

هنر در دومقوله ی زیبایی و کاربردی قابل بحث می باشد:

بخش زیبایی ،هنرهایی است که برای خودشان به وجودآمده اند و هنر در خدمت هنر است و هدف از خلق آن ها زیبا بودنشان می باشد.

بخش هنرهای کاربردی  که هدف از خلق آن ها نوع کاربردشان است مثل معماری ،طراحی صنعتی و…

امروزه واژه ی هنر در همان  معنای  هنرهای زیبا ،استفاده می شود مانند:نقاشی، موسیقی ،ادبیات ، تندیس گری ،نمایش و …

سابقه ی هنر در ایران به بیش از سه هزار سال  پیش از ظهور دولت قدرتمند هخامنشی می رسد . هنر کنده کاری و حجاری ،فلزکاری و قالی بافی از آن دوران باقی مانده است.نقش برجسته های تخت جمشید ؛هنر معماری  رابا پیام مراسم رایج در پایتخت  ،به نمایش می گذارد. آثار فلزکاری نیز دراین دوره بسیار چشمگیراست .در دوره ی اشکانیان هنر ِمتاثر از یونان و روم  ؛  از سنن پیشین نیز تاثیر پذیرفته است.گچبری ها،صنایع دستی ،حجاری هاومجسمه های کوچک از جنس گل پخته و همچنین مجسمه های مفرغی از جنس عاج.هنر چهره پردازی بر سکه های آن دوره حکایت از رواج این هنر دارد.دوره ی ساسانی، وارث هنرهای دوره های پیش از خویش می باشد؛ اما قالی بافی از جلوه های هنری مهم در عهد ساسانیان است.بافت پارچه های ابریشمین  از بارزترین ویزگی های هنری این دوره است که بزرگترین مصرف کنندگانش چین و روم بودند.

دوره ی تیموریان نهضت هنری پررونقی شکوفا شد که حتی دوره های بعدی مانند صفویه را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.این دوره،عصر ظهورهنر و ادب ایرانی است.پادشاهان هنر دوست این عصر سبب تشویق وپیشرفت هنرمندان در حیطه ی شعر،خطاطی،صحافی و خصوصا نقاشی شدند. نقاشی در دوره ی تیموریان در شهر سمرقند رشد چشمگیری یافت و بعدها در شیراز و بغداد جلوه گر شد.از معروفترین نقاشان این عصر هنرمندی به نام جنید بودکه نخستین مینیاتور دارای امضا، به نام وی ثبت شده است.

عهد صفوی نیز از دوره های درخشان هنر ایرانی است .معماری، نگارگری های مساجد، کاشی کاری ها و قالی بافی و سفالگری از مهمترین هنرهای این دوره می باشد.نقاشی در این دوره پیشرفت به سزای داشته و از اساتید این دوره کمال الدین بهزاد را می توان نام برد.

در دوره ی قاجار، گسترش سبک نقاشی  و سوق دادن هنر های زیبا به سوی هنرهای کاربردی  ؛قابل ذکر است. نقاشی ،پرده سازی های عاشورایی، معماری و نگارگری ،عکاسی،هنرخوشنویسی، هنر و صنعت نساجی و شاهنامه سرایی به تقلید از شاهنامه ی فردوسی(همانند بابرنامه و اکبرنامه)

و اما نمایش؛که البته با قالب اروپایی سابقه ی طولانی در ایران ندارد و لی در شکل سنتی آن مثل شبیه خوانی،نقالی،خیمه شب بازی وتخت حوضی ، از دیرباز از شیوه های  مقبول و رایج در میان ایرانیان بوده است.

با ورود اولین دوربین فیلمبرداری در زمان مظفرالدین شاه اولین فیلم صامت ایرانی “آبی و رابی”توسط اوانس اوگانیانس ساخته شد. (۱۳۰۹) ونخستین فیلم  ناطق ایرانی به نام” دختر لر” توسط اردشیر ایرانی  به تصویر کشیده شد.(۱۳۱۲) و به این ترتیب هنر و صنعت سینما در ایران پا گرفت.

موسسه رسا سخن شایا در نظر دارد با نگاه و شیوه ای نو  در عرصه ی هنر ،به ارتقای سطح آگاهی جامعه از هنر بپردازد ودر این مسیر اهداف نو وموقعیت های جدید شغلی را شناسایی و معرفی کند.مسلم است در این مسیر با تکیه بر دانش و تجربه ی اساتید برجسته ی هنر با برگزاری همایش و نشست های کاربردی و تلفیقی   در جهت آگاهی ، یاری واغنای مخاطبین و علاقمندان  خواهد کوشید.

مکتب سنم

نشست های تلفیقی هنر و ادبیات(با نگاه هنری)

نشست های تلفیقی هنر وکارافرینی(با نگاه اقتصادی)

نشست های تلفیقی هنر و جامعه شناسی (با نگاه اجتماعی)