معرفی گروه مدیریت و کارآفرینی

توانمند سازی در بحث کاروکسب در حیطه ی مدیریت یکی از ابزارهای سودمند در ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثر بخشی سازمانی و حفظ امید و پیشرفت تلقی می شود. اصولا سازمان ها و حتی مدیران به جهت کسب موفقیت به دانش ،انرژی و خلاقیت نیازمندند.

توانمند سازی به معنی تفویض اختیار به فرد در یک سازمان است به گونه ای که نقش سازمانی او دیده شود .توانمند سازی سبب می شود که کارکنان ؛سازمان و شغل را ازآنِ خود بدانند و از انجام وظایف در این سازمان به خود ببالند.

مدیران مهمترین عامل در توانمند سازی کارکنان هستند.از سویی مدیران توانمند ،کارکنانی توانمند پرورش می دهند و هدایت می کنند و در چنین سازمانی لذت از زمان ،امید وانرژی جریان دارد.

به جهت افزایش رقابت جهانی و تغییرات محیطی و اجتماعی ؛ توانمند سازی از ضروریات هر سازمان است.پُر مسلم است که شناسایی استعدادها وتوانایی افراد و به کارگیری آن ها در جایگاه اصلی موجبات سازندگی و پیشرفت را فراهم خواهد کرد. این امر  نه تنها موجب افزایش عملکرد سازمانی بلکه افزایش بهره وری جامعه را نیز به همراه دارد.مشارکت و امنیت شغلی افراد ،به کارگیری فناوری در محیط کار وانعطاف پذیری سازمان از مزیت های دیگر این مقوله می باشد.

از ابزارهای مهم درتوانمند سازی ،آموزش است؛آموزشی مداوم و مستمر هم برای مدیران و هم کارکنان سازمان .

موسسه رسا سخن شایا در نظر دارد با بهره وری از دانش نوین زیر نظر اساتید فن ،با اعمال برنامه های راهبردی در قلمرو مدیریت ؛نوآفرینی و کارآفرینی ،آموزش هایی کاربردی در این زمینه ارائه  کند.

مکتب مکا

کارگاه های کارآفرینی

کارگاه های  مدیریت کسب و کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *