معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی


معرفی اعضای گروه زبان و ادبیات فارسی

سخن بگو که کلامت لطیف وموزون است

 کانت ؛شاعری را والاترین هنرها می پندارد  ومی گوید: شعر غذای روح وفکر آدمی وآموزنده است . می توان گفت هنر و ادبیات دو عنصر جداناشدنی از یکدیگر هستند و از نگاهی ادبیات بخشی از هنر است.ادبیات به جهت گستردگی  در اشکال مختلف و مستقل در جامعه بروز می کند. پیوند دیرینه ی ادبیات با اخلاق ،فرهنگ و علوم مختلف عقلی و نقلی  ادبیات را به رشته ای جامع الاطراف تبدیل  کرده است..ادبیات سعی در آشنایی انسان با شیوه های زندگی بهتردارد ودر جهت کمال و پیشرفت از راه آموزش ، نقد و…تلاش می کند.

سخن ادبی ،سخنی فاخر وبرتر از حد کلام عادی است ؛آن گونه که انسان  از شنیدن و خواندن آن به وجد آید و سبب بروز احساسات مختلف  شود؛و این خود گونه ای از هنر است؛ همانطور که تولستوی معتقد است : هنر یک فعالیت انسانی است و مقصدش انتقال عالی ترین و بهترین احساساتی است که انسان ها بدان ها دست یافته اند .

و به همین دلیل است که هنر و ادبیات از ارکان اصلی زندگی بشراست   و پیوند مستقیم با باورها وآیین های مردمی دارد.به هر روی ادبیات هر دوره نماینده ی روحیات و فراز و نشیب های اجتماعی آن دوره بوده است و همراه تحولات اجتماعی مختلف تغییر می کند ودر هر عصری مفهوم خاص خود را پیدا می کند.ادبیات انعطاف پذیرترین دانش هر دوره و جلوه گاه اندیشه ،آرمان،فرهنگ ، تجارب و روحیات یک جامعه است.زبان نیز به عنوان ابزار انتقال هر دانش و آگاهیست که  در ادبیات موجود است و در تلطیف ذوق و احساسات وماندگار کردن ارزش ها و اندیشه ها سهمی بسزا دارد.

*مکتب سخن

کارگاه حافظ خوانی و حافظ شناسی

کارگاه شاهنامه خوانی  و شاهنامه شناسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *