به نام خداوند جان و خرد

?نقدخویشتن

نقدخویشتن کاری سخت و سترگ است خاصه در جامعه ای که عموما، همه کس خویش را بی عیب و نقص می داند… سرند تلاش می کند پژواک نیک و بد (یا نه چندان نیک و بد) جامعه ایران باشد با این رویکرد که تلاشی است در جهت طرح و بررسی اهمیت نقش شهروندان در بهبود فضای زیستی ایشان. سرند می خواهد به بازنگری در اندیشه و رفتار جامعه ایرانی بپردازد. سرند به دنبال واکاوی این مهم است که چرا در گفتار دختر و پسر فرقی ندارد مهم سالم بودنشان است اما در عمل حتی دوچرخه سواری دختران هم محل بحث است؟… چرا در فرهنگ ما دیگی که برای من نجوشد چرا در فرهنگ ما دیگی که برای من نجوشد می خواهم سر … درش بجوشد، ضرب المثل است؟ چرا حقوق، پزشکی یا مهندسی برق رشته آینده دار محسوب می شوند اما شیمی، فیزیک، جامعه شناسی، تاریخ یا مهندسی معدن، خیر؟!

?سرند با نگاهی نو به مسایل مزمن جامعه می نگرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

? ۰۹۱۱۳۳۹۲۷۸۵
@sepehrsaghari

@sarandmonthly
www.sarandmonthly.com